Thi bằng lái xe áp dụng theo luật mới 2022 có thay đổi như thế nào so với trước đây?

Chính phủ ban hành những quy định bổ sung từ năm 2022 dẫn đến việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ ngày càng khó khăn hơn

lái xe

Sử dụng thiết bị giám sát học viên học lái xe ô tô

Khoản 12 Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định; "Cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31/12/2021; trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/1/2022; trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022''.

Như vậy, việc học lái xe trên đường của học viên sẽ được giám sát chặt chẽ hơn về thời gian và quãng đường nhờ có thiết bị giám sát. Học viên phải tham gia đủ khóa học thì mới được đăng ký thi bằng lái xe ô tô.

Thêm nội dung thi bằng lái xe

Từ ngày 01/06/2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải và Trung tâm sát hạch lái xe sẽ bắt đầu sử dụng phần mềm mô phỏng vào việc sát hạch lái xe ô tô các hạng bằng khác nhau. Như vậy, bên cạnh các nội dung thi có sẵn trước đó, học viên phải thi bổ sung các nội dung bao gồm: Thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng và thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Việc học khó hơn với nội dung mới.

Theo quy định mới, các cơ sở đào tạo phải trang bị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo học viên được áp dụng từ ngày 31/12/2021. Đồng thời, quy định về việc sử dụng cabin để đào tạo lái ô tô được yêu cầu thực hiện từ ngày 01/07/2022.

Thời lượng bắt buộc của mỗi học viên đối với nội dung này là 3 giờ khi học chương trình đào tạo lái xe hạng bằng C, B1, B2 và 1 giờ khi học chương trình đào tạo nâng hạng bằng (không yêu cầu học đối với học viên muốn nâng từ hạng bằng từ B1 tự động số lên hạng bằng B1).

Dù chỉ là thiết bị mô phỏng nhưng ca bin học lái xe lại đem đến cho học viên những trải nghiệm khá chân thực về địa hình và các tình huống giao thông khi điều khiển xe ôtô trên đường.

Đến nay, việc học và thi mô phỏng phần mềm vẫn có nhiều bất cập. Ngày 28/6, Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức đưa phần thi mô phỏng vào sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong ngày đầu sát hạch theo hình thức mới, có khoảng 70 học viên tham gia nhưng tỷ lệ người đỗ chỉ đạt 56%. Số còn lại chủ yếu bị trượt do phần thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Thêm môn học nhưng giữ nguyên thời gian đào tạo lái xe

Với nội dung mới là thực hành trong cabin tập lái được áp dụng từ ngày 1/7/2022, tổng số thời gian học vẫn sẽ giữ nguyên so với chương trình đào tạo lái ô tô trước đây. Trong khi đó, số giờ học đang được thực hiện đã bao gồm cả thời gian học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và thực hành trên cabin học lái xe.

Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái ô tô

Nội dung thi sát hạch bổ sung thêm từ ngày 01/06/2022 cũng dẫn đến những thay đổi trong trình tự công nhận kết quả thi bằng lái xe ô tô. Người thi sát hạch cần vượt qua 4 nội dung thi bao gồm: Sát hạch lý thuyết, thi phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình và cuối cùng là thực hành lái xe trên đường.

Việc công nhận kết quả thi cũng có sự điều chỉnh so với trước đây. Nếu thí sinh nào không đạt ở phần thi lý thuyết thì không được phép thi phần mềm mô phỏng. Nếu không vượt qua được nội dung lái xe ô tô qua phần mềm mô phỏng thì không được tham gia phần thi thực hành trong hình. Tương tự, nếu không đạt đủ điểm quy định đối với phần thi thực hành trong hình thì thí sinh không được tham gia phần thi cuối cùng thực hành lái xe trên đường.

Trong trường hợp thí sinh vượt qua cả 3 nội dung thi là sát hạch lý thuyết, thi phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình nhưng không đủ điểm đối với nội dung thực hành lái xe trên đường thì sẽ được bảo lưu kết quả trong 1 năm. Nếu đủ điểm đạt cho tất cả 4 nội dung thi kể trên thì thí sinh sẽ được vượt qua kỳ thi bằng lái xe ô tô và được cấp Bằng lái xe ô tô.

(Nguồn autobikes)

xe mới về