Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 1.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 2.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 3.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 4.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 5.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 6.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 7.

 

Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 8.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 9.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 10.
Chênh 20 triệu đồng, chọn Hyundai Elantra N-Line hay Kia K3 GT tại Việt Nam? - Ảnh 11.

Có thể thấy 2 mẫu sedan Hàn Quốc có nhiều điểm chung. Elantra có phần vượt trội hơn về kích thước và màn hình sau vô-lăng, còn K3 lại có lợi thế ở cửa sổ trời.